Rydning omkring sø og vandløb

Entreprenør Steen Loftager ApS tilbyder professionel hjælp til rydning af omkringliggende bevoksning ved sø og vandløb

Har du en grøft eller et vandløb, der trænger til en kærlig hånd? – Så kan vi hjælpe dig. Vi kan hjælpe dig med at forbedre afvandingen af de omkringliggende arealer ved at udføre en oprensning af de nærliggende vandløb.

Professionel hjælp

Ved vedligeholdelsen af søer og vandløb gælder nogle forskrifter inde fra naturstyrelsen, som er med til at tage hensyn til dyre- og plantelivet. Du kan derfor med klar fordel overlade opgaven til os. Vi kan være din professionelle samarbejdspartner.

Om det er en sø, vandløb, grøft, mose eller andre vådområder så har vi udstyret og erfaringen til at klare udfordringen. Vi hjælper både private og erhvervsdrivende i hele Jylland.

Vi har kontor i Vinderup mellem Holstebro, Skive og Struer, og du er mere end velkommen til at kontakte os, så vi kan tage en snak om din opgave. Vi afgiver gerne et uforpligtende tilbud.

Vedligeholdelse af vandløb

Du bør skånsomt vedligeholde dine vandløb, for at sikre en bedre vandløbskvalitet samt god afvanding. Planter og dyrene er afhængige af vandløbets kvalitet, for at kunne trives.

Skal du etablere en ny sø eller oprense et tilgroet vandhul, så kan vi hjælpe med at forbedre naturen på din ejendom samt forbedre levevilkårene for plante- og dyrelivet.

Du kan endvidere med fordel drage nytte af vores ekspertise, hvis du skulle ansøge om midler gennem Natura 2000.

Vi tilbyder også

Skoventreprenør Steen Loftager, plantehuller

Plantehuller

Læs mere…

Skoventreprenør Steen Loftager, grenknusning

Grenknusning

Læs mere…

Kontakt os gerne:

(+45) 20 28 37 41

Entreprenør Steen Loftager ApS

Vi har over mange års erfaring som entreprenør og skoventreprenør. Vi kan tilbyde skovning, fældning og anden skovservice. Vi har kontor i Vinderup mellem Holstebro, Skive og Struer og hjælper kunder i hele Jylland og på Fyn.

Kontakt info

20 28 37 41
sloftager@outlook.dk
Vindelevgård 30, 7830 Vinderup
CVR-nr.: 29509581